Van inzicht naar inspirerend uitzicht!

PersonalityDrives® geeft je inzicht in de persoonlijkheid en drijfveren van jezelf, je collega’s, je teams en van je organisatie. Het inzicht helpt jou en je team om in de juiste omgeving, met de mensen die jij specifiek nodig hebt, jouw en jullie doelen te bereiken.

De PersonalityDrives®-scan bestaat uit twee metingen die een interessante correlatie met elkaar hebben en bieden veel informatie over hoe te groeien in effectief samenwerken. Na invullen krijg je meteen inzicht in jouw persoonlijkheidseigenschappen & drijfveren, die op een wetenschappelijke gevalideerde wijze in een rapportage in begrijpelijke pragmatische taal zijn vervat.

Achtergrond persoonlijkheid & drijfveren

Big Five Persoonlijkheid

Persoonlijkheid wordt over het algemeen omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: de manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, is de persoonlijkheid.

Persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken (voelen, denken, doen) die aan een persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen beschrijft de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren. De term persoonlijkheid is afgeleid van het Latijnse persona (masker), waardoor ook de connotatie is ontstaan dat persoonlijkheid te maken heeft met het uiterlijke gedrag, dat wat de omgeving van iemand ziet. Het verschil met karakter is dat persoonlijkheid door opvoeding en omgeving beïnvloed wordt en pas vorm krijgt tijdens de adolescentie, terwijl karakter vaak meer als de biologische aanleg, de (aangeboren, vrij onveranderlijke) aard van die persoon wordt beschouwd.

Het Big Five persoonlijkheidsmodel is een model om te onderzoeken waarin personen van elkaar verschillen en waarom we ons als mensen gedragen zoals we dat doen. De Big Five persoonlijkheidskenmerken zijn tussen 1970 en 1985 uitgebreid onderzocht door meerdere onderzoekers (o.a. Costa & McCrae en Norman & Goldberg). Ze kwamen onafhankelijk van elkaar op dezelfde vijf menselijke persoonlijkheidstrekken (dimensies), onafhankelijk van taal of cultuur. De onderzoeken duurden jaren en vele duizenden mensen hebben honderden vragen ingevuld. Uit meerdere statistische onderzoeken kwamen de onderstaande vijf persoonlijkheidstrekken telkens terug. Onder psychologen en in bredere wetenschappelijke kringen is de Big Five het meest geaccepteerde en gehanteerde model van persoonlijkheid.

De Big Five brengt de verschillen tussen mensen in vijf persoonlijkheidseigenschappen in kaart, te weten:
-Extraversie
-Openheid
-Emotionele stabiliteit
-Aanpassen
-Zorgvuldig
Vooral de derde en de laatste eigenschap acht men het meest bepalend voor het functioneren in werksituaties.

Drijfveren

Drijfveren bieden zicht op de (on)bewuste motieven en overtuigingen van mensen. Hierdoor wordt zichtbaar hoe mensen in onze omgeving denken en zullenl kunnen handelen. In het dagelijks gedrag bepalen de waarden die we belangrijk vinden voor een groot deel ons voorkeursgedrag in zowel rationele als emotionele processen, dus: de wijze van denken en ons gedrag.

Het theoretische model dat aan de drijfverenscan ten grondslag ligt, is het waardensysteem van professor Clare W. Graves. Deze hoogleraar psychologie leefde van 1914 tot 1986 en heeft na jarenlang wetenschappelijk onderzoek een systeem bedacht dat een verhelderende verklaring geeft van het gedrag van mensen. Dit systeem is door Beck en Cowan verder ontwikkeld tot een methodiek waarbij de drijfveren van mensen in kaart worden gebracht (Spiral Dynamics). De basis van deze methodiek is de overlevings- of ontwikkelingsdrang die -als het ware- in mensen ingebouwd is. Onze drijfveren bepalen voor een groot deel de wijze waarop wij omgaan met deze drang.

Het systeem en de theorie van Graves bieden ons zeven verschillende drijfveren, elk met een eigen kleur. Deze zeven drijfveren geven een verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Ieder mens heeft een eigen combinatie van en voorkeuren voor bepaalde drijfveren; we zullen ons aan de ene kant aangetrokken voelen tot bepaalde drijfveren en aan de andere kant huiveren we van verschillende elementen van andere drijfveren.

Persoonlijkheid & Drijfveren - motivatietheorie McClelland

De motivatietheorie van de Amerikaanse psycholoog David McClelland kijkt naar de wijze waarop mensen hun behoefte bevredigen. Wat motiveert mensen? Welke behoeften zijn er aangeleerd? De McClelland motivatie theorie is het resultaat van zijn jarenlange onderzoek hiernaar. Zijn conclusie? Iedereen, los van leeftijd, geslacht, cultuur of ras, heeft een intrinsieke motivatie welke direct gekoppeld is aan persoonlijke behoefte. David McClelland onderscheidt in zijn theorie vier behoeften van de mens:
– Need for achievement (behoefte aan prestatie)
– Need for power (behoefte aan macht)
– Need for affiliation (behoefte naar aansluiting)
– Need for avoidance (behoefte om te vermijden)

In zijn ijsbergmodel draait het boven de waterlijn van de ijsberg om kennis, vaardigheden en gedrag. Dat is wat anderen ons zien doen, wij kijken ook naar anderen. Onder de waterlijn is de mengeling van het ´denken´ en ´willen´, een combinatie van normen, waarden & overtuigingen en het eigen beeld.

McClelland koppelt de behoeften aan wat iemand doet, denkt en wil. En dat maakt het model direct toepasbaar in ons dagelijks werkleven: indien we weten wat de motivaties van mede teamleden is, kijkend naar hun gedrag, kan gevraagd of afgeleid worden wat uiteindelijk hun dieperliggende behoeften zijn.

PersonalityDrives® & motivatietheorie
De PersonalityDrives®-methodiek brengt een groot deel van het onder water liggende gedeelte naar boven en bevestigt daardoor direct de waarde van het instrument en de rapportage.
Hoe? In de individuele PersonalityDrives®-rapportage zien we in welke mate het persoonlijkheidsprofiel en het drijfverenprofiel elkaar bevestigen. Indien beide profielen van elkaar afwijken, kunnen we direct de dieperliggende oorzaak daarvan duiden.

Meer weten? - neem contact met ons op!

Meer weten hoe PersonalityDrives® jou in jouw situatie kan helpen? Neem contact met ons op!

Voor wie?

Het inzicht vanuit de krachtige analyse van PersonalityDrives® biedt veel mogelijkheden. Door inzicht in jezelf te krijgen ga je nog beter begrijpen waarom gesprekken, meetings, discussies, onderhandelingen, salesgesprekken, MT bijeenkomsten niet lopen zoals je had verwacht. De realiteit is toch weerbarstiger dan jouw verwachtingen. Als je dan ook nog inzicht krijgt in de ander dan ontstaat er begrip en mogelijke acceptatie van elkaars motivatoren en gedragingen. Het succes tot samenwerken is geboren en er ontstaan interessante uitzichten waar we als mens, team en organisatie van groeien. Zo gaat persoonlijke ontwikkeling hand in hand met organisatieontwikkeling.

PERSOONLIJK

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Persoonlijkheid
 • Motivaties
 • Energiebalans
 • Coaching

TEAMS

Teamontwikkeling:

 • Samenwerken
 • Communicatie
 • Conflicthantering
 • Leiderschap

ORGANISATIE

Organisatieontwikkeling:

 • On-boarding
 • Medewerkersreis
 • Competenties
 • Training

Gecertificeerd partner worden?

Wil jij als professional met PersonalityDrives® gaan werken? Ben je coach, trainer, organisatieadviseur, HR-consultant, recruiter, verzuim- en/of arbo-adviseur, loopbaanbegeleider, mediator of directeur? Heb je interesse om mensen, teams en klantorganisaties te helpen met inzicht in persoonlijkheid & drijfveren? Als gecertificeerd partner van PersonalityDrives® kun je dat! Je krijgt een krachtig instrument ter beschikking. We helpen je om het instrument na de certificeringstraining optimaal in te zetten in je eigen dagelijkse praktijk.

Kennismakingsworkshops PersonalityDrives®

Kom kennis maken met PersonalityDrives®!

Wil je graag precies weten wat je allemaal met PersonalityDrives® kunt doen en in welke situaties je de rapportages kunt gebruiken? De online kennismakingsworkshop gaat jou uitgebreid antwoorden geven op die vragen!

Voor wie?
De online kennismakingsworkshops zijn bedoeld voor professionals die zelfstandig willen gaan werken met PersonalityDrives® en graag willen weten wat dit meetinstrument voor hen kan betekenen. Ben jij dat? Dat is mooi, op een laagdrempelige wijze kun je kennismaken met het instrument. Lees dan vooral verder.

Wat levert het je op?
PersonalityDrives® biedt jou als professional concrete handvatten om anderen, vanuit het inzicht in hun persoonlijkheid & drijfveren, een inspirerend uitzicht te bieden en hen verder te brengen. Tijdens de de kennismakingsworkshop krijg je uitgebreid inzicht in jouw eigen profiel, de theoretische achtergrond van het model en inzicht in het stellen van de kernvragen die bij het model passen.

Wat krijg je van ons?
Wij waarderen het zeer dat je serieus nadenkt over jouw toekomstig partnerschap met ons. Daarom bieden we jou, als deelnemer aan de kennismakingsworkshop, de PersonalityDrives®-scan en -rapportage gratis aan. Het aantal beschikbare plaatsen per kennismakingsworkshop is beperkt.

Datum & tijd: informeer via het contactformulier

Interesse? Neem s.v.p. contact met ons op via het contactformulier, via de chat of via de telefoon!

DE VOORDELEN VAN PERSONALITYDRIVES®

1

Persoonlijkheid & Drijfveren

PersonalityDrives® , een krachtige analyse, inzicht in persoonlijkheidskenmerken en intrinsieke motivaties.

2

Uitgebreid Inzicht

Verschillende uitgebreide & kernrapportages, zowel voor het individu als voor teams en organisatie.

3

Persoonlijk contact

Een rapport wordt altijd persoonlijk toegelicht zodat je er qua ontwikkeling het maximale uit kunt halen.

4

Experts in ontwikkeling

De professionals van PersonalityDrives® hebben meer dan 20 jaar ervaring in persoonlijke, team- & organisatieontwikkeling.

5

Uitgebreide benchmark

Voor verschillende organisatievraagstukken zijn meerdere benchmarks beschikbaar.

6

24/7 Toegang

Altijd toegang tot de rapportage via PersonalityDrives.nl®.

Neem contact op

PersonalityDrives.nl
Vuurbloem 9
2317 LN  Leiden

Bel ons:

071-572 45 37

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door PersonalityDrives.nl.